dimarts, 21 de març de 2017

NOMINACIÓ

Jo nomino a l'Arnau Noheras perquè m'ajuda en els aspectes tècnics de l'ordinador.
Com a It Consultant.dissabte, 11 de març de 2017

Qüestionari videotutorial

Qüestionari videotutorial

 

Com titularé el meu videotutorial? El bon Drive.
 
Em cal posar un subtítol? En cas afirmatiu, quin? Si. Gran Execució.
 
 Què ensenyaré a fer? Tot el necessari per fer un bon drive.
 
Tenint en compte que en el videotutorial cal que hi hagi, com a mínim, dues parts ben diferenciades, la demostració i l'explicació, quin contingut hi haurà a cada part? En l'explicació es veu clarament com explico els diferents passos i moviments. En la demostració es veu clarament perquè ho dic i es veu.
 
Quan ho enregistraré? Al cap de setmana.
 
És a l'exterior? Hi haurà molt soroll?  Si es a l'exterior. La veu es sent be i el vent no es sent.
 
Què faré per aconseguir la màxima qualitat d'imatge i de so possible? Gravar amb una bona càmera i el soroll tapant el micro amb algú que eviti pastar el vent i que permeti que es senti be el vídeo
 
Quina càmera utilitzaré? La càmera del mòbil
 
Em cal l'ajuda d'algú? De qui? Si. D'algú que aguanti la càmera i que m'ajudi a pilotejar

Hi posaré música? Quina? D'on la treuré? Si. La que quedi be. De youtube.
 
Què posaré als crèdits? El meu nom, el nom de qui m'ajudi, el nom de la musica i el nom dels materials.
 
És bona idea incloure la URL del meu bloc als crèdits del videotutorial? Si.

 

dilluns, 6 de febrer de 2017

Un bitllet de 50€

Un bitllet de 50€

- Un guió literari és el que ens explica què passa, com és allò que veiem, com se'ns mostra i què podem escoltar. Allò que llegim en el guió ens descriu com serà la representació visual. El guió literari dona forma a l'argument, explica el contingut de la pel·lícula i ensenya l'estètica. S'estructura per seqüències, col·locades una darrera l'altra i en ordre temporal. També s'hi inclouen diàlegs. S'expliquen també les accions dels personatges, allò que passa i es fan petites descripcions de l'entorn per ubicarel lloc.

-Un storyboard és un document tècnic format per conjunt de vinyetes o de dibuixos mostrats en ordre cronològic amb l'objectiu d'entendre una història. Les vinyetes sempre són acompanyades de text (diàlegs) i d'altres anotacions del narrador o dels sorolls.

-Actors: David Carbonell i Jhayzze Geronimo
-Càmera: Laura Ortiz
-Director:David Carbonell
- Encarregat d'editar el vídeo: Laura Ortiz